Quyền lợi

Các thành viên tham gia vào Trung tâm sẽ được hưởng rất nhiều các quyền lợi khác nhau. Thông thường khi tác giả năm trong tay rất nhiều tác phẩm sẽ rất khó khăn trong việc quản lý, khai thác và bảo vệ các tác phẩm đó. Đặc biệt là với số lượng tác phẩm lớn và trong bối cảnh thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ từng ngày, việc bảo vệ các tác phẩm trở nên vô cùng khó khăn, phức tạp hơn. Những công việc này tốn khá nhiều công sức, thời gian, tiền bạc của các tác giả. Cho dù vậy, nhưng các tác giả cũng không thể xử lý được hết các hành vi xâm phạm.

Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc TGSLAWFIRM ra đời nhằm giúp cho các tác giả thực hiện các công việc một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Trung tâm sẽ giúp các tác giả thực hiện việc tra cứu khả năng đăng ký, đại diện đăng ký bản quyền tác giả, đại diện bảo vệ các tác phẩm mà tác giả ủy thác, đại diện khai thác hiệu quả các tác phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cao cho tác giả, bảo vệ tác giả trước pháp luật và cuối cùng là đại diện tham gia tố tụng khi có những tranh chấp xảy ra. Khi mà các tác phẩm đã được “an toàn”, các tác giả sẽ có tâm lý yên tâm và có nhiều thời gian để tập trung vào sáng tác các tác phẩm khác.

Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp, hợp tác với các Trung tâm bảo vệ quyền tác giả, các tổ chức cung cấp âm nhạc trong và ngoài nước, do vậy các tác phẩm của các thành viên không chỉ được bảo vệ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam mà còn được bảo vệ trên hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Quyền lợi thành viên| Quyền bảo vệ tác giả| TGS LAW FIRM

Quyền lợi thành viên| Quyền bảo vệ tác giả| TGS LAW FIRM

Theo lý thuyết thì tác giả hay chủ sở hữu tác phẩm là những người có thể liên lạc trực tiếp với các cá nhân, các đơn vị. Sử dụng tác phẩm của mình để đàm phán cho phép sử dụng và thu tiền bản quyền của tác phẩm đó. Tuy nhiên, trên thực tế cá nhân tác giả và người sở hữu tác phẩm không thể nào kiểm soát được hết các tác phẩm của mình. Các tác phẩm đó được sử dụng ở...

Chi tiết »